Viết ngày

Tạo bản cài MacOS 10.10 và Ghost Win cho Macbook bằng box USB

Tạo bản cài MacOS 10.10 và Ghost Win cho Macbook bằng box USB

Với việc bản cài đặt 10.10 ( mới nhất 10.10.4 ) cho phép cài đặt lên các đời máy Macbook từ 2008 trở về sau, việc làm 1 bộ cài + ghost Win cho tât cả các dòng Macbook từ Air cho đén Pro, Mac mini, iMac ……rất tiện lợi. Đọc tiếp Tạo bản cài MacOS 10.10 và Ghost Win cho Macbook bằng box USB